Skip to main content

Team


A successful project requires many people to play many roles. Some write code or documentation, while others are valuable as testers, submitting patches and suggestions.

The team is comprised of PMC members, Committers and Contributors. Committers have direct access to the source of a project and actively evolve the codebase. Contributors improve the project through submission of patches and suggestions to be reviewed by the Committers. The number of Committers and Contributors to the project is unbounded. Get involved today. All contributions to the project are greatly appreciated.

Are we missing any? Click here to contribute

PMC members

Sahaya Andrews
andrews
Baodi Shi
baodi
Daniel Blankensteiner
blankensteiner
Bo Cong
bogong
Brad McMillen
bradtm
Hang Chen
chenhang
David Jensen
djensen
Enrico Olivelli
eolivelli
Jennifer Huang
hjf
Hiroyuki Sakai
hrsakai
Ivan Brendan Kelly
ivank
Jai Asher
jai1
Boyang Jerry Peng
jerrypeng
Haiting Jiang
jianghaiting
Jim Jagielski
jim
Joe Francis
joef
Lari Hotari
lhotari
Lin Lin
linlin
Liu Yu
liuyu
Ludwig Pummer
ludwigp
Masakazu Kitajo
maskit
Masahiro Sakamoto
massakam
Qiang Zhao
mattisonchao
Michael Marshall
mmarshall
Matteo Merli
mmerli
Nicolò Boschi
nicoloboschi
Nozomi Kurihara
nkurihar
Penghui Li
penghui
P. Taylor Goetz
ptgoetz
Rajan Dhabalia
rdhabalia
Sanjeev Kulkarni
sanjeevrk
Siddharth Boobna
sboobna
Sijie Guo
sijie
Sebastián Schepens
sschepens
Guo Jiwei
technoboy
Zili Chen
tison
Francis Christopher Liu
toffer
David Fisher
wave
Yunze Xu
xyz
Yubiao Feng
yubiao
Yuki Shiga
yushiga
Jia Zhai
zhaijia
Zike Yang
zike

Committers

The following is a list of developers with commit privileges that have directly contributed to the project in one way or another.

Ali Ahmed
aahmed
Addison Higham
addisonj
Aloys Zhang
aloyszhang
Asaf Mesika
amesika
Andrey Yegorov
ayegorov
Christophe Bornet
cbornet
Chris Kellogg
cckellogg
Tao Jiuming
daojun
davidkj
davekj
Dezhi Liu
dezhiliu
Yuri Mizushima
equanz
Guangning E
guangning
Heesung Sohn
heesung
Yan Zhao
horizonzy
Xiaoyu Hou
houxiaoyu
Qiang Huang
huangqiang
Huanli Meng
huanlimeng
Jun Ma
junma
Yuto Furuta
k2la
Kai Wang
kwang
Lin Chen
lordcheng10
Neng Lu
nlu90
Chris Bono
onobc
Rui Fu
rfu
Ran Gao
rgao
Xiaolong Ran
rxl
ZhangJian He
shoothzj
Fangbin Sun
sunfangbin
Li Li
urfree
Kiryl Valkovich
visortelle
Vineeth Polamreddy
vpolamreddy
Xiangying Meng
xiangying
Marvin Cai
xxc
Yijie Shen
yjshen
Yong Zhang
yong
Ruguo Yu
yuruguo
Gavin Gao
zhangmingao
Cong Zhao
zhaocong
Zixuan Liu
zixuan